Go to previous pageBACK

EIDOLON

MONOGRAFIE LODE LAPERRE

Wat men ziet is een schijnbeeld, eidolon. De titel stelt de voortdurende verandering in ruimte en tijd, zowel fysiek als mentaal, centraal. In deze kunstmonografie analyseert professor en wiskundig filosoof Jean Paul Van Bendegem het thema bij het beschouwen van de schilderijen van Lode Laperre. “Naar een doek van Laperre kijken is als naar een heraclitische rivier kijken: hoelang je ook blijft kijken, nooit zal je tweemaal hetzelfde zien. Want bij een tweede blik is de eerste blik de onderlaag geworden van een palimpsest, ingenomen door die tweede blik, wachtend op een derde, een vierde … blik om een nooit eindigende structuur te vormen. Mag dit dan een eidolon genoemd worden?”

Lode Laperre is als beeldend kunstenaar gefascineerd door oosterse beschavingen en beeldculturen. Al sinds eind jaren 90 onderzoekt hij overeenkomsten, verschillen en fricties tussen oosterse en westerse beeldtalen en probeert die te verenigen en integreren in zijn oeuvre. Ook dit boek baadt in de oosterse filosofie, die begrippen als vergankelijkheid en tijdelijkheid centraal stelt.

hardcover uitgave - prijs 25 euro
formaat 25,5 x 26,5 cm, 64 pagina’s kleur
ISBN 97-8-946407-0545
verzending 6,40 euro (BE) 11,60 (NL)
bestellen info@poespaproducties.be

TOP